Zaměření kanceláře
Odměna advokáta
Náš tým

Advokátní kancelář Brno

Odborný kolektiv advokátní kanceláře poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, které zahrnují především právo rodinné, obchodní právo, trestní právo a správní právo. Jedná se tedy o zavedenou advokátní kancelář, která se však stále a dynamicky rozvíjí. Její členové nabízející profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Nabízí profesionální a individuální přístup ke každému klientovi, spolehlivost, diskrétnost, kreativitu, rychlost a efektivnost. S ohledem na odborné zkušenosti a vysokou úroveň znalostí nabízíme právní služby splňující přísná měřítka při zachování cenové dostupnosti pro každého.

V rámci poskytování právních služeb spolupracujeme s mnoha prověřenými odborníky v České republice i zahraničí (exekuční úřady, daňoví a účetní poradci, patentoví zástupci, realitní makléři, dražebníci, notáři, arbitry, mediátory , znalci, překladateli a tlumočníky).

Štourač & Benešová - Advokátní kancelář Brno
Poskytujeme právní služby i jazyce anglickém, disponujeme externisty v jazyce italském a německém.

Advokátní kancelář

Štourač & Benešová - Advokátní kancelář Brno

Štourač & Benešová

Advokátní kancelář Brno

Trestní právo

• Právní poradenství v oblasti trestního práva.
• Podávání kvalifikovaných trestních oznámení.
• Řádné a mimořádné opravné prostředky.
Zobrazit více informací »

Rodinné právo

• Zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná).
• Předmanželské smlouvy.
• Přivolení soudu k právním úkonům nezletilých.
Zobrazit více informací »

Obchodní právo

• Organizace a řízení valných hromad.
• Sepsání právních rozborů a stanovisek.
• Obchodní závazkové vztahy.
Zobrazit více informací »