Náš tým » Advokátní koncipienti

Mgr.
Petra Šípová733 124 134

Email: sipova@brnoadvokati.cz
• advokátní koncipient zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 40244
• absolventka Právnické fakulty MU v Brně - obor Právo
• zaměření na obchodní právo včetně práva korporátního, občanské právo, právo nemovitostí a právo veřejných zakázek
• právní služby poskytuje i v jazyce anglickém a španělském

Mgr. Bc.
Jana Pavlišová725 966 601

Email: pavlisova@brnoadvokati.cz
• advokátní koncipient zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 40425
• absolventka Právnické fakulty MU v Brně - obor Právo
• absolventka Fakulta sociálních studií fakulty MU v Brně - obor Politologie, bezpečností a strategická studia
• zaměření na trestní právo, správní právo, občanské právo a ochranu spotřebitele
• právní služby poskytuje i v jazyce anglickém

Mgr.
Jana Novotná737 411 010

Email: novotna@brnoadvokati.cz
• advokátní koncipient zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 38921
• absolventka Právnické fakulty MU v Brně - obor Právo
• dřívější působnost na Ministerstvu vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky
• zaměření na azylovou a pobytovou agendu, insolvenční právo a trestní právo
• právní služby poskytuje v jazyce anglickém a polském

Mgr.
Václav Matyáš725 544 686

Email: matyas@brnoadvokati.cz
• advokátní koncipient zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 42424
• absolvent Právnické fakulty MU v Brně – obor Právo
• zaměření na pracovní právo, trestní právo, právo nemovitostí a správní právo
• právní služby poskytuje i v jazyce německém a anglickém