advokátní kancelář


Advokátní úschovy

Pro klid nebo jistotu je občas vhodné dočasně svěřit finance nezávislé osobě.
Úschova finančních prostředků anebo listin u advokáta je institutem svou bezpečností srovnatelným s úschovou u notáře. Naše advokátní kancelář nabízí v oblasti advokátních úschov tyto služby:
1)     úschova finančních prostředků v rámci občanskoprávních vztahů (např. prodej / koupě nemovitostí )
2)     úschova finančních prostředků v rámci obchodních vztahů (např. při převodu obchodního podílu)
3)     úschova cenných papírů (akcie, směnky)
4)     úschova listin (smlouvy, atp.)