advokátní kancelář


Náš tým » Advokáti

JUDr.
František Štourač+420 774 411 016

Email: advokat@stourac.eu
• majitel advokátní kanceláře
• advokát zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 14500 od roku 2012
• absolvent Právnické fakulty ZČU v Plzni - obor právo z roku 2006
• rigorózní zkoušky úspěšně vykonal na Právnické fakultě MÚ v Brně v roce 2018
• advokát je zapsán v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů pod ID ADV000097 od roku 2014
• advokát je zapsán v seznamu ex offo advokátů Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Brně a Okresní soudu Brno-venkov
• specialista na trestní právo, vymáhání pohledávek, přestupkové a rozhodčí řízení
• oprávněn realizovat prohlášení o pravosti podpisů

Mgr. Bc. Bc.
Tereza Benešová+420 774 411 015

Email: advokat@benesova.eu
• advokát zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 14043
• advokát je zapsán v seznamu ex offo advokátu Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Brně a Okresní soudu Brno - venkov
• absolventka Právnické fakulty MU v Brně - obor právo
• absolventka Fakulty sociálních studií MU v Brně – obor politologie, mezinár. a evropská studia
• absolventka Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
• specialista na rodinné právo, pracovní právo, obchodní právo včetně práva korporátního

Mgr.
Lukáš Horňáček+420 724 287 231

Email: hornacek@brnoadvokati.cz
• advokát zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 17543
• absolvent Právnické fakulty MU v Brně - obor Právo
• advokát je zapsán v seznamu ex offo advokátů Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Brně a Okresní soudu Brno-venkov
• oprávněn realizovat prohlášení o pravosti podpisů
• zaměření na korporátní právo, směnečné právo, spotřebitelské úvěry, právo veřejných zakázek a trestní právo
• právní služby poskytuje i v jazyce anglickém

Mgr.
Petra Šípová+420 733 124 134

Email: sipova@brnoadvokati.cz
• advokát zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 18080
• absolventka Právnické fakulty MU v Brně - obor Právo
• zaměření na obchodní právo včetně práva korporátního, občanské právo, právo nemovitostí a právo veřejných zakázek
• právní služby poskytuje i v jazyce anglickém a španělském

JUDr. Bc.
Jana Pavlišová+420 725 966 601

Email: pavlisova@brnoadvokati.cz
• advokát zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 18229
• rigorózní zkoušku úspěšně vykonala na Právnické fakultě MÚ v Brně v roce 2018
• advokát je zapsán v seznamu ex offo advokátů Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Brně a Okresní soudu Brno-venkov
• absolventka Právnické fakulty MU v Brně - obor Právo
• absolventka Fakulty sociálních studií MU v Brně - obory Politologie a Bezpečností a strategická studia
• zaměření na trestní právo, správní právo, občanské právo a ochranu spotřebitele
• právní služby poskytuje i v jazyce anglickém