advokátní kancelář


Náš tým » Advokátní koncipienti

Mgr.
Jana Novotná+420 737 411 010

Email: novotna@brnoadvokati.cz
• advokátní koncipient zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 38921
• absolventka Právnické fakulty MU v Brně - obor Právo
• dřívější působnost na Ministerstvu vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky
• zaměření na azylovou a pobytovou agendu, insolvenční právo a trestní právo
• právní služby poskytuje v jazyce anglickém a polském

Mgr.
Václav Matyáš+420 725 544 686

Email: matyas@brnoadvokati.cz
• advokátní koncipient zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 42424
• absolvent Právnické fakulty MU v Brně – obor Právo
• zaměření na pracovní právo, trestní právo, právo nemovitostí a správní právo
• právní služby poskytuje i v jazyce německém a anglickém