advokátní kancelář


Občanské právo

 • • Právní poradenství.
 • • Příprava a sepis občanskoprávních smluv.
 • • Vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní (upomínací, nalézací a exekuční řízení).
 • • Zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány.
 • • Účast na jednáních s ostatními účastníky právních vztahů.
 • • Náhrada škody.
 • • Otázky vlastnictví, podílového spoluvlastnictví.

Dědictví

 • • Zastupování dědiců v dědickém řízení u notáře a před soudem.
 • • Sepisování závěti.
 • • Právní pomoc při uplatnění vydědění.

Právo v oblasti nemovitostí

 • • Kompletní právní servis při správě nemovitostí.
 • • Kompletní právní servis při koupi, prodeji, nájmu, podnájmu a jiných operacích týkajících se nemovitostí.
 • • Sepisovaní smluv (kupní, darovací, zástavní a další) a právních analýz.
 • • Zastupování při sporech týkajících se nemovitostí.
 • • Příprava svěřeneckých smluv a provozování advokátní úschovy finančních prostředků.
 • • Poskytování právní pomoci v otázkách vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Bytové právo

 • • Nájemní vztahy.
 • • Převod bytů do osobního vlastnictví.
 • • Vztahy k družstevním bytům.

Ochrana osobnosti

 • • Podání žaloby na ochranu osobnosti dle § 11 občanského zákoníku.
 • • Sepisování žádosti o tiskovou opravu.
 • • Podání trestního oznámení na podezření ze spáchání trestného činu pomluvy dle ust. § 184 trestního zákoníku.