Občanské právo

Také v oblasti práva občanského nabízí naše advokátní kancelář komplexní právní poradenství. Obrátit se na nás můžete, potřebujete-li zastoupit v občanskoprávním řízení před soudem, rozhodcem či správním orgánem, nebo na jednáních s ostatními účastníky právních vztahů. Odbornou pomoc Vám můžeme poskytnout také v případech týkajících se nároků na náhradu škody či při vypořádávání vlastnictví a podílového spoluvlastnictví. Právní pomoc v podobě odborné konzultace či zastupování poskytneme také při sepisu závěti, krocích vedoucích k vydědění či při vypořádání dědictví, V naší kanceláři se rovněž zabýváme ochranou spotřebitele. Naši advokáti Vám poskytnou právní poradenství, ať už jste narazili na problematickou smlouvu, potřebujete reklamovat již zakoupené zboží, požadujete vrácení peněz za vadně poskytnuté služby nebo jste narazili na nepoctivé jednání ze strany obchodníků.