Obchodní korporace

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní služby v rámci této problematiky. Pomůžeme Vám se založením korporací, s jejich následnou správou, a to i v případě, kdy bude potřeba cokoliv v řízení či struktuře společnosti změnit. Zastoupíme Vás při jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty a také při organizaci a řízení valných hromad. Zpracujeme pro Vás také právní rozbory a stanoviska, týkající se oblasti korporátního práva. Při obchodněprávních sporech v úvodu preferujeme jejich řešení mimosoudní cestou, v případě, že tyto snahy o smírné řešení sporu selžou, jsme připraveni Vás odborně a efektivně zastupovat v řízení před soudy. Někteří z našich odborných pracovníků se zabývají rovněž obchodními závazkovými vztahy a problematikou cenných papírů, šeků a směnek.