advokátní kancelář


Pracovní právo

  • • Komplexní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance.
  • • Příprava pracovněprávních dokumentů - pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády.
  • • Uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru.
  • • Vznik, změna a zánik pracovního poměru.
  • • Dohody o hmotné odpovědnosti.
  • • Práce konané mimo pracovní poměr.
  • • Pracovní úrazy a náhrada škody.