Právo veřejných zakázek

V činnosti naší advokátní kanceláře se věnujeme i oblasti veřejných zakázek. Nabízíme Vám jejich administraci, a to co se týká všech druhů zadávacích a výběrových řízení. Zajistíme pro Vás veškerou potřebnou dokumentaci a poskytneme právní pomoc a vedení v průběhu celého řízení. Také poskytujeme právní podporu při realizaci smluv, jež byly již uzavřeny. Zpracovat pro vás můžeme také stanoviska v této oblasti a zastoupit Vás v zadávacích řízeních, samozřejmostí je pak průběžní komunikace se zadavatelem. Dle aktuálního vývoje případu nabízíme také zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.