Řešení sporů

Naši advokáti jsou rovněž schopni Vás zastoupit v jakýchkoli soudních, správních či rozhodčích řízeních. Vždy věnujeme čas důkladné analýze skutkového stavu případu a zajištění potřebných podkladů, dále poskytujeme plán vedení sporu a návrhy řešení, včetně možného uzavření smíru. Po vydání rozhodnutí zajišťujeme klientům také jeho případný výkon.

Pokud v kterémkoli z právních odvětví, v nichž poskytujeme služby, dojde náš klient do úrovně řízení před Ústavním soudem, i před tímto je naše advokátní kancelář kompetentní jej zastupovat, včetně podání zpracované ústavní stížnosti a dalších nezbytných kroků.