Smluvní agenda

Na náš tým se můžete obrátit i v případě potřeby přípravy a sepsání jakékoli smlouvy, ať už kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy úvěrové, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků či smlouvy o obchodním zastoupení. Rovněž jsme flexibilní a připraveni pomoci i v přípravě sepisu smlouvy tzv. na míru, ať už se bude týkat Vašeho podnikání či potřeb běžného života. Samozřejmostí je i kontrola Vámi předložených návrhů smluv a jejich případná revize ke spokojenosti všech zúčastněných.