advokátní kancelář


Správní právo

  • • Přestupkové právo včetně zastupování v přestupkovém řízení.
  • • Živnostenské právo včetně zastupování ve věcech podle živnostenského zákona.
  • • Problematika daní a poplatků.
  • • Veřejné zakázky.
  • • Stavební právo včetně zastupování v územním, stavebním a kolaudačním řízení.
  • • Žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonným zásahům správních orgánů.
  • • Správní soudnictví - zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů.
  • • Opravné prostředky ve správním řízení (odvolání, rozklad, obnova řízení, kasační stížnost).
  • • Problematika spojená s výkonem rozhodnutí správních orgánů.