Správní právo

Správní právo rovněž zahrnuje mnoho odvětví, v nichž Vám tým našich odborníků může být k dispozici. Od nejzákladnějších případů přestupkového práva včetně zastupování v přestupkovém řízení, přes veškeré operace, týkající se daní a poplatků, žaloby proti rozhodnutím správních orgán a ochrany proti jejich nečinnosti a nezákonným zásahům, po živnostenské právo, rovněž včetně zastoupení ve věcech dle živnostenského zákona.

V oblasti daňové problematiky naše kancelář dlouhodobě spolupracuje s daňovými poradci, kteří Vám v této oblasti mohou poskytnout cenné a zejména praktické rady nabyté mnohaletými zkušenostmi v oboru. Právní zastoupení poskytujeme před správními soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího správního soudu. Také pro Vás zpracujeme a podáme ve správním řízení veškeré opravné prostředky – odvolání, rozklad, kasační stížnost i žádost na obnovu řízení.

Naše kancelář má bohaté zkušenosti také se zastupováním obcí, kdy jsme připraveni poskytnout Vám komplexní právní poradenství v této oblasti.