advokátní kancelář


Trestní právo

  • • Právní poradenství v oblasti trestního práva.
  • • Podávání kvalifikovaných trestních oznámení.
  • • Komplexní obhajoba klientů v trestním řízení ( zastupování obviněných v přípravném řízení, obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů ).
  • • Řádné a mimořádné opravné prostředky.
  • • Alternativní způsoby ukončení trestního řízení.
  • • Uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob.
  • • Problematika mladistvých v trestním řízení.
  • • Vazba a výkon trestu.
  • • Zastupování proti státu s nároky na náhradu škody.