Trestní právo

Oblast trestního práva je jedna ze stěžejných oblastí, na kterou se naše kancelář zaměřuje. Můžete se spolehnout na tým odborníků, s bohatými zkušenosti a profesionálním přístupem, kteří se za Vás postaví. Máme za sebou nespočet trestních případů, a to i těch týkajících se nejzávažnější trestné činnosti. Naši advokáti jsou připraveni poskytnout Vám komplexní obhajobu v trestním řízení, a to již od počátku přípravného řízení před policejním orgánem. V naší kompetenci je také podávání kvalifikovaných trestních oznámení a řádných i mimořádných opravných prostředků (odvolání, stížnosti, odporu, žádosti o obnovu řízení, dovolání a stížnosti pro porušení zákona).

Obrátit se na nás můžete i v případě, že jste poškozenými nebo zúčastněnými osobami v trestním řízení. Naši advokáti Vás provedou celým adhezním řízením a pomohou Vám uplatnit a vymoci veškeré Vaše oprávněné nároky. Obhajobu v trestním řízení poskytujeme také mladistvým. Do našeho komplexního portfolia právních služeb patří také zastupování klientů v případech, kdy byli neoprávněně trestně stíháni, případně jejich trestní stíhání trvalo neúměrně dlouhou dobu. Za tyto nepřiměřené zásahy do života našich klientů, uplatňujeme nároky na náhradu škody po státu.

Odborný kolektiv naší advokátní kanceláře je připraven Vám pomoci i v případě vzetí do vazby či uložení povinnosti výkonu trestu. V této souvislosti nabízíme spolupráci vedoucí k co možná nerychlejšímu propuštění na svobodu.