advokátní kancelář


Ověřování podpisů

U některých listin je nutno připojit úřední ověření podpisu. Naše advokátní kancelář nabízí svým klientům službu úředního ověřování podpisů.
Ze zákona je úřední ověření podpisu nezbytné například u kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k nemovitostem, nebo u návrhu na zápis fyzické nebo právnické osoby do obchodního rejstříku. Podpis však lze nechat ověřit na jakékoli listině.
V současné době je již možno si nechat úředně ověřit podpis i u advokáta. Advokát může ověřovat podpisy jak na listinách, které sám sepsal, tak i na listinách, na jejichž vyhotovení se nepodílel.