advokátní kancelář


Vymáhání a správa pohledávek

Komplexní právní služby při správě pohledávek klienta, poskytované s cílem zajistit klientovi efektivní, řádné a včasné placení pohledávek.

Tedy služby spojené s intervenčními kroky vůči dlužníkovi na území celé ČR, ověřování bonity dlužníků, a pro případ prodlení dlužníka pak i okamžité kroky směřující k efektivnímu účinnému způsobu vymáhání pohledávek:

  • • Právní rozbor a návrh + realizace vhodného zajištění pohledávek.
  • • Supervize nad splatností pohledávek a urgence zaplacení splatných pohledávek.
  • • Právní návrh finančně výhodného způsobu vymáhání pohledávek.
  • • Soudní vymáhání pohledávek.
  • • Jednání o prodeji pohledávek.
  • • Zajištění výkonu rozhodnutí a exekuce na majetek dlužníka (soudní exekuce a exekuce prostřednictvím exekutora).
  • • Přihlášení pohledávek v konkursu, uplatnění v likvidaci.
  • • Průběžné informování klienta o stavu vymáhaných pohledávek.