Zakládání společností

Naši advokáti jsou Vám připraveni poskytnout odbornou pomoc se zakládáním všech typů obchodních společností – společností s ručením omezeným (s.r.o.), akciových společností (a.s.), veřejných obchodních společností (v.o.s.), komanditních společností (k.s.), i družstev, a to v kooperaci s našim spolupracujícím notářem.

Zakládání společností u nás není jen o tom, že kliknete na internetovou stránku a do dvou dnů máte společnost založenu. Individuálně zjistíme potřeby klienta primárně s ohledem na  předmět podnikání, přičemž zohledňujeme i daňovou otázku, kdy volnou diskuzí s klientem dojdeme k optimálnímu řešení a vytvoření individuální businesového modelu za cenových podmínek velmi přijatelných, avšak nikoliv konkurenčních k anonymním společnostem inzerujícím tyto služby na internetu, které v případě komplikací nenesou řádnou odpovědnost. Společnost jsme schopni založit do několika dnů, záleží na konkrétních požadavcích.

Pro klienty nedisponující dostatečným kapitálem, nabízíme možnost využít naší nabídky READY MADE společností.

V případě zájmu jsme schopni zajistit registraci plátce DPH. Naše kancelář je Vám rovněž schopna zprostředkovat virtuální sídlo na dvou brněnských adresách, na kterých nesídlí tisíce společností, kde zajistíme přebírání pošty.