Změny a zrušení obchodních společností

V případě jakýchkoli změn ve struktuře obchodních společností nebo při jejich likvidaci a zrušení za Vás podnikneme veškeré nezbytné kroky včetně změn zápisu v obchodním rejstříku a zastupování v řízení před rejstříkovými soudy.