JUDr. Bc. Jana Novotná
O mně


• advokát zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 18229
• rigorózní zkoušku úspěšně vykonala na Právnické fakultě MÚ v Brně v roce 2018
• advokát je zapsán v seznamu ex offo advokátů Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Brně a Okresní soudu Brno-venkov
• absolventka Právnické fakulty MU v Brně - obor Právo
• absolventka Fakulty sociálních studií MU v Brně - obory Politologie a Bezpečností a strategická studia
• zaměření na trestní právo, správní právo, občanské právo a ochranu spotřebitele
• právní služby poskytuje i v jazyce anglickém
Máte dotaz? +420 725 966 601
judrnovotna@brnoadvokati.cz