O nás

Vážení klienti, obchodní partneři, přátelé, vítám Vás na stránkách naší advokátní kanceláře.

Dominantní oblast našeho působení tvoří agenda týkající se trestního, obchodního, rodinného a správního práva. Odborný kolektiv naší advokátní kanceláře však s ohledem na specializaci jednotlivých advokátů poskytuje klientům právní služby ve všech oblastech práva. Jedná se tedy o zavedenou advokátní kancelář, která se však stále dynamicky rozvíjí. Její členové nabízejí profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Garantujeme profesionální a individuální přístup ke každému klientovi, spolehlivost, diskrétnost, kreativitu, rychlost a efektivnost. S ohledem na odborné zkušenosti a vysokou úroveň znalostí nabízíme právní služby splňující přísná měřítka za současného zachování cenové dostupnosti právních služeb pro každého klienta.

V rámci poskytování právních služeb spolupracujeme s mnoha prověřenými odborníky v České republice i zahraničí (exekutorské úřady, daňoví a účetní poradci, patentoví zástupci, realitní makléři, dražebníci, notáři, arbitři, mediátoři, znalci, překladatelé a tlumočníci). Portfolio našich kontaktů a externích spolupracovníků nabízí při poskytování právních služeb skutečně mimořádně flexibilní možnosti a kreativní řešení téměř jakéhokoliv problému.

Od roku 2022 sídlí naše advokátní kancelář ve vlastních prostorách v 17. NP brněnské AZ Tower. Kromě reprezentativních prostor nejvyšší budovy v ČR, panoramatického výhledu na celé Brno, tradičně výborné kávy a několika zasedacích místností je našim klientům k dispozici rovněž 15 parkovacích míst ve 2. podzemním podlaží.

Právní služby poskytujeme i v jazyce anglickém, disponujeme externisty v jazyce italském a německém.

Děkuji Vám za důvěru, se kterou jste se na nás obrátili.

JUDr. František Štourač

OBLASTI PRAXE

TÝM ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

JUDr. František Štourač
AZ Tower, 17NP
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

GSM: +420 774 411 016
advokat@stourac.eu

JUDr. František Štourač

• advokát zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčnim čislem 14500 od roku 2012
• absolvent Právnické fakulty ZČU v Plzni - obor právo z roku 2006
• rigorózni zkoušky úspěšně vykonal na Právnické fakultě MÚ v Brně v roce 2018
• advokát je zapsán v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů pod ID ADV000097 od roku 2014
• advokát je zapsán v seznamu ex offo advokátů Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Brně a Okresní soudu Brno-venkov
• specialista na trestní právo, vymáhání pohledávek, přestupkové a rozhodčí řízení
• oprávněn realizovat prohlášení o pravosti podpisů

JUDr. František Štourač
Majitel advokátní kanceláře

GSM: +420 774 411 016
advokat@stourac.eu

Mgr. Lukáš Horňáček
AZ Tower, 17NP
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

GSM: +420 724 287 231
hornacek@brnoadvokati.cz

Mgr. Lukáš Horňáček

• advokát zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 17543
• absolvent Právnické fakulty MU v Brně - obor Právo
• oprávněn realizovat prohlášení o pravosti podpisů
• zaměření na korporátní právo, směnečné právo, spotřebitelské úvěry, právo veřejných zakázek a trestní právo
• právní služby poskytuje i v jazyce anglickém

Mgr. Lukáš Horňáček
Advokát

GSM: +420 724 287 231
hornacek@brnoadvokati.cz

Mgr. Petra Kmeťko
AZ Tower, 17NP
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

GSM: +420 733 124 134
kmetko@brnoadvokati.cz

Mgr. Petra Kmeťko

• advokát zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 18080
• absolventka Právnické fakulty MU v Brně - obor Právo
• advokát je zapsán v seznamu ex offo advokátů Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Brně a Okresní soudu Brno-venkov
• zaměření na obchodní právo včetně práva korporátního, občanské právo, právo nemovitostí a právo veřejných zakázek
• právní služby poskytuje i v jazyce anglickém a španělském

Mgr. Václav Matyáš
AZ Tower, 17NP
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

GSM: +420 725 544 686
matyas@brnoadvokati.cz

Mgr. Václav Matyáš

• advokát zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 20000
• absolvent Právnické fakulty MU v Brně – obor Právo
• advokát je zapsán v seznamu ex offo advokátů Krajského soudu v Brně a Okresního soudu ve Vyškově
• vykonává generální praxi, přičemž se zaměřuje vedle dalšího především na právo nemovitostí, trestní právo, vymáhání pohledávek a právo územních samosprávných celků

Mgr. Václav Matyáš
Advokát

GSM: +420 725 544 686
matyas@brnoadvokati.cz

Mgr. Jana Novotná
AZ Tower, 17NP
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

GSM: +420 602 274 302
novotna@brnoadvokati.cz

Mgr. Jana Novotná

• advokát zapsaný v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 18475
• absolventka Právnické fakulty MU v Brně - obor Právo
• advokát je zapsán v seznamu ex offo advokátů Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Brně a Okresního soudu Brno-venkov
• vykonává generální praxi se zaměřením na občanské právo, rodinné právo a právo trestní
• právní služby poskytuje i v jazyce anglickém

Bc. Kamila Dvořáčková
AZ Tower, 17NP
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

GSM: +420 543 330 551
sekretariat@brnoadvokati.cz

Bc. Kamila Dvořáčková

Bc. Kamila Dvořáčková
Vedoucí kanceláře

GSM: +420 543 330 551
sekretariat@brnoadvokati.cz

Pavel Tichý
AZ Tower, 17NP
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

GSM: +420 604 699 980
tichy@brnoadvokati.cz

Pavel Tichý

• obchodní manažer pro Olomoucký kraj
• právní asistent advokátní kanceláře
• student 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
• zaměření na závazkové právo, stavební právo a trestní právo

Pavel Tichý
Obchodní manažer

GSM: +420 604 699 980
tichy@brnoadvokati.cz

381

aktivních
klientů

19

let
praxe

12

oblastí
práva

Potřebujete poradit?

Zanechte nám zde, prosím, stručný popis, čeho se Váš případ týká a Vaše kontaktní údaje, my se Vám následně ozveme telefonicky nebo e-mailem za účelem sjednání schůzky přímo s advokátem specializujícím se na danou oblast práva.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím s uchováním mé mailové adresy pro emailingovou databázi provozovatele těchto stránek