Řešení sporů

Všichni naši advokáti jsou rovněž schopni Vás zastoupit v jakýchkoli soudních, správních či rozhodčích řízeních. Vždy věnujeme čas důkladné analýze skutkového stavu případu a zajištění veškerých potřebných podkladů a okolností případu. Na základě takto zjištěného stavu věci seznámíme klienta s výsledky právní analýzy, aby se při volbě strategie postupu mohl vždy maximálně kvalifikovaně rozhodnout. Dále poskytujeme plán vedení sporu a návrhy řešení, včetně možného uzavření smíru. Po vydání rozhodnutí zajišťujeme klientům také jeho případný výkon.

Pokud v kterémkoli z právních odvětví, v nichž poskytujeme služby, dojde náš klient do úrovně řízení před Ústavním soudem, je naše advokátní kancelář kompetentní klienta zastupovat, a to včetně podání vyprecizované ústavní stížnosti a činění dalších nezbytných kroků pro řízení před tímto vrcholným článkem naší soudní soustavy.

Potřebujete poradit?

Zanechte nám zde, prosím, stručný popis, čeho se Váš případ týká a Vaše kontaktní údaje, my se Vám následně ozveme telefonicky nebo e-mailem za účelem sjednání schůzky přímo s advokátem specializujícím se na danou oblast práva.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím s uchováním mé mailové adresy pro emailingovou databázi provozovatele těchto stránek