Pracovní právo

V oblasti pracovního práva nabízí naše advokátní kancelář rozsáhlé služby jak zaměstnavatelům, tak také zaměstnancům. Jedná se zejména o přípravu veškerých pracovněprávních dokumentů – např. pracovních smluv, kolektivních smluv. smluv o výkonu funkce či vnitřních směrnic, řádů a jiných interních dokumentů. Kromě toho můžete s naší pomocí uplatnit své nároky a obranu v případě neplatného rozvázání pracovního poměru. Právní poradenství poskytujeme ve všech záležitostech souvisejících se vznikem, změnou a zánikem pracovního poměru.

Stejně tak Vám můžeme být nápomocni při řešení pracovních úrazů a náhrad škod vzniklých během pracovní doby a na pracovišti. Těmto může předcházet (a zároveň být jejich řešením) tzv. uzavření dohody o hmotné odpovědnosti, kterou pro Vás rovněž můžeme zpracovat a připravit.

Kromě práv a povinností vzniklých z pracovního poměru, založeného na základě pracovní smlouvy, se zaměřujeme také na závazky vyplývající z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Poradenství v této oblasti pak samozřejmě svižně reaguje i na aktuální vývoj pracovněprávní problematiky, naše klienty tak seznamujeme s právním rámcem práce na home office nebo s možnostmi komerčního využívání AI technologií.

Potřebujete poradit?

Zanechte nám zde, prosím, stručný popis, čeho se Váš případ týká a Vaše kontaktní údaje, my se Vám následně ozveme telefonicky nebo e-mailem za účelem sjednání schůzky přímo s advokátem specializujícím se na danou oblast práva.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím s uchováním mé mailové adresy pro emailingovou databázi provozovatele těchto stránek