Vymáhání pohledávek

Do rukou našich advokátů můžete rovněž svěřit své pohledávky, u nichž chcete zajistit jejich efektivní, řádné a včasné placení ze strany dlužníků. Naše advokátní kancelář Vám poskytne komplexní právní rozbor a navrhne pro Vás nejefektivnější a zároveň finančně nejvýhodnější způsob vymáhání pohledávky. Dohled pak převezmeme i nad jejich splatností, přičemž zajistíme urgenci dlužníků, aby splatné pohledávky hradili včas. V případě, že dlužník dobrovolně nedostojí svých závazků, jsme připraveni obratem přikročit k vymáhání pohledávek soudní cestou. Následně pak na přání klienta zajistíme také výkon rozhodnutí formou exekuce ve spolupráci s exekutorskými úřady.

Zde využíváme služeb doporučených inkasních agentur a exekučních úřadů, která pro klienta zajišťují výrazně rychlejší a efektivnější vymáhání pohledávky než konkurence, která se povětšinou omezí na prostou výzvu a následné soudní vymáhání pohledávky.

Cena těchto služeb je stanovována vždy individuálně, kdy závisí na posouzení konkrétní pohledávky či souboru pohledávek, obvykle bývá klienty využívána kombinace odměny hodinové a podílové. Maximální výše podílové odměny činí dle zákona o advokacii a etického kodexu advokáta 25 % z reálně vymožené pohledávky, což je mnohdy výrazně méně než u některých inkasních agentur. Dle našich dlouholetých zkušeností bývá tato odměna navíc plně pokryta vymoženými úroky z prodlení, tudíž ke krácení samotné pohledávky zpravidla vůbec nedochází. Výjimkou není ani forma paušální spolupráce při větším objemu vymáhaných a spravovaných pohledávek.

Naše kancelář je schopna poskytnout a zajistit právní servis i co se týče prodeje či postoupení pohledávky.

Potřebujete poradit?

Zanechte nám zde, prosím, stručný popis, čeho se Váš případ týká a Vaše kontaktní údaje, my se Vám následně ozveme telefonicky nebo e-mailem za účelem sjednání schůzky přímo s advokátem specializujícím se na danou oblast práva.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím s uchováním mé mailové adresy pro emailingovou databázi provozovatele těchto stránek