Trestní právo

Trestní právo představuje jednu z klíčových oblastí zaměření naší advokátní kanceláře. V rámci obhajoby se u nás můžete spolehnout na tým odborníků disponujících profesionálním přístupem a bohatými zkušenosti, kteří jsou připraveni se za Vás postavit. Máme za sebou nespočet trestních případů, a to i těch, které se týkaly nejzávažnější trestné činnosti. Naši advokáti jsou připraveni poskytnout Vám komplexní obhajobu ve všech fázích trestního řízení, a to již od jeho počátku v přípravném řízení vedeném policejním orgánem. V naší kompetenci je podávání kvalifikovaných trestních oznámení a řádných i mimořádných opravných prostředků (odvolání, stížnosti, odporu, žádosti o obnovu řízení, dovolání a stížnosti pro porušení zákona), zastupování klientů při jednáních o alternativním způsobu ukončení trestního stíhání za užití tzv. odklonů (upuštění od potrestání, podmínečné zastavení trestního stíhání atp.), a to včetně sjednávání dohody o vině a trestu. V rámci trestního řízení poskytujeme právní poradenství a zastoupení jak fyzickým, tak i právnickým osobám, obhajobu poskytujeme i ve speciálních případech řízení proti mladistvým.

Obrátit se na nás můžete i v případě, že jste poškozenými nebo zúčastněnými osobami v trestním řízení. Naši advokáti Vás provedou celým adhezním řízením a pomohou Vám uplatnit a vymoci veškeré Vaše oprávněné nároky. Do našeho komplexního portfolia právních služeb patří také zastupování klientů v případech, kdy byli neoprávněně trestně stíháni, případně jejich trestní stíhání trvalo neúměrně dlouhou dobu. Za tyto nepřiměřené zásahy do života našich klientů uplatňujeme nároky na náhradu škody vůči státu.

Odborný kolektiv naší advokátní kanceláře je připraven Vám pomoci i v případě vzetí do vazby či uložení povinnosti výkonu trestu. V této souvislosti je primárním cílem co možná nerychlejší propuštění klienta na svobodu.

Potřebujete poradit?

Zanechte nám zde, prosím, stručný popis, čeho se Váš případ týká a Vaše kontaktní údaje, my se Vám následně ozveme telefonicky nebo e-mailem za účelem sjednání schůzky přímo s advokátem specializujícím se na danou oblast práva.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím s uchováním mé mailové adresy pro emailingovou databázi provozovatele těchto stránek