Obchodní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní služby v rámci této problematiky. Pomůžeme Vám od samotného začátku v podobě založení obchodní korporace, provázíme Vás ve veškerých záležitostech spjatých s jejich následnou správou, a jsme tu pro Vás i v případě, kdy bude potřeba v řízení či struktuře společnosti cokoliv změnit. Zastoupíme Vás při jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty, pomůžeme také při organizaci a řízení valných hromad. Zpracujeme pro Vás právní rozbory a stanoviska, týkající se oblasti obchodního práva, naší korporátní klientele poskytujeme služby tzv. compliance, tedy zajištění souladu veškeré činnosti obchodní společnosti s právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi. Při obchodněprávních sporech v počátku preferujeme jejich vyřešení mimosoudní cestou, v případě, že tyto snahy o smírné řešení sporu nepadnou na úrodnou půdu, jsme připraveni Vás odborně a efektivně zastupovat v soudních či správních řízeních. Někteří z našich odborných pracovníků se zabývají rovněž obchodními závazkovými vztahy a problematikou cenných papírů, šeků a směnek.

Zakládání společností

Naši advokáti jsou Vám připraveni poskytnout odbornou pomoc při zakládání všech typů obchodních společností – společností s ručením omezeným (s.r.o.), akciových společností (a.s.), veřejných obchodních společností (v.o.s.), komanditních společností (k.s.) a družstev, a to v kooperaci s našim spolupracujícím notářem.

Zakládání společností u nás není jen o tom, že kliknete na internetovou stránku a do dvou dnů máte společnost založenu. Potřeby klienta zjišťujeme vždy velmi podrobně a individuálně. V rámci tohoto procesu zohledňujeme primárně předmět podnikání klienta ale zároveň i veškeré podružné otázky, jakými je např. daňová stránka věci atp. Volnou diskuzí s klientem hledáme vždy optimální řešení v podobě ryze individuálního business modelu ušitého na míru potřebám každého jednotlivého klienta. Obchodní společnost jsme schopni založit do několika dnů, vždy záleží na konkrétních požadavcích klientů.

Pro klienty nedisponující dostatečným kapitálem, nabízíme možnost využití naší nabídky READY MADE společností.

V případě zájmu jsme schopni zajistit registraci plátce DPH. Naše kancelář je Vám rovněž schopna zprostředkovat virtuální sídlo na dvou lukrativních brněnských adresách, kde zajistíme přebírání pošty, aniž by se však jednalo o klasické office housy, na kterých sídlí tisíce firem.

V případě zájmu jsme schopni zajistit registraci plátce DPH. Naše kancelář je Vám rovněž schopna zprostředkovat virtuální sídlo na dvou brněnských adresách, na kterých nesídlí tisíce společností, kde zajistíme přebírání pošty.

Změny a zrušení obchodních společností

V případě jakýchkoli změn ve struktuře obchodních společností nebo při jejich likvidaci a zrušení za Vás podnikneme veškeré nezbytné kroky, zajistíme změny zápisu v obchodním rejstříku a poskytneme zastupování v řízení před rejstříkovými soudy.

Spolky a nadace

V naší advokátní kanceláři se specializujeme také na oblast neziskových organizací, jako jsou spolky, nadace, případně nadační fondy. Jsme Vám tak schopni pomoci nejen při jejich založení, řízení, ale i v případě potřeby jakýchkoliv změn či jejich případného zrušení.

Potřebujete poradit?

Zanechte nám zde, prosím, stručný popis, čeho se Váš případ týká a Vaše kontaktní údaje, my se Vám následně ozveme telefonicky nebo e-mailem za účelem sjednání schůzky přímo s advokátem specializujícím se na danou oblast práva.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím s uchováním mé mailové adresy pro emailingovou databázi provozovatele těchto stránek