Právo nemovitostí

Naše kancelář se dlouhodobě specializuje na právo nemovitostí, kdy spolupracujeme s několika realitními kancelářemi a zastupujeme řadu stavebních či developerských firem. Našim klientům tak můžeme poskytnout mnohaleté zkušenosti nejen s převody stávajících nemovitostí, ale i při výstavbě nových. Našim klientům nabízíme odbornou pomoc ve všech oblastech spojených s nemovitostmi, ať už se jedná o domy, byty, pozemky či komerční prostory. Tým našich advokátů pro Vás nalezne optimální řešení, vždy s ohledem na konkrétní vaše konkrétní požadavky a okolnosti daného případu. Naprostou samozřejmostí je pak poskytování doprovodných služeb při realitních transakcích, mezi něž řadíme služby advokátní úschovy, podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, či ověření veškerých podpisů a listin přímo u nás v advokátní kanceláři.

Právo nemovitostí

Koupě či prodej nemovitosti představuje právní oblast, se kterou se v průběhu života setká alespoň jednou každý z nás. Pro většinu populace to pak představuje největší životní obchod. Právě v této oblasti je vhodné zajistit potřebnou právní ochranu všech zúčastněných. Naše kancelář v tomto ohledu poskytuje komplexní právní servis, ať se jedná o koupi, prodej, darování či pronájem nemovitosti. Vyhotovíme pro Vás potřebnou smluvní dokumentaci. V případě koupě a prodeje nemovitosti nabízíme samozřejmě možnost využití advokátní úschovy pro úschovu sjednané kupní ceny. Můžeme Vás také u soudu zastoupit při veškerých sporech, které se nemovitostí týkají, a poskytnout právní pomoc a poradenství rovněž pro případy vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Advokátní úschova

Naše advokátní kancelář je klientům plně k dispozici, i co se týče poskytování právních služeb spojených s bezpečnou úschovou finančních prostředků. Institut advokátní úschovy se používá zejména jako efektivní pojistka pro zajištění splnění povinností smluvních stran, a to jak v rámci vztahů občanskoprávního charakteru, typicky při prodeji nemovitosti, tak i v rámci obchodních transakcí např. při převodu obchodního podílu společnosti. V případě využití služby advokátní úschovy se výrazně zvyšuje jistota smluvních stran, že před výplatou konkrétní částky, či vydání věci z úschovy, budou splněny všechny povinnosti ujednané ve smlouvě, tedy že o finanční prostředky, případně jiné věci zajištěné advokátní úschovou, nepřijdou. V úschově lze zajistit kromě finančních prostředků také důležité listiny, smlouvy a cenné papíry jako jsou akcie či směnky. Advokátní úschova podléhá přísným pravidlům a průběžné kontrole ze strany České advokátní komory. Veškeré tyto právní služby tak naše kancelář nabízí se zárukou nejvyšší bezpečnosti.

Obecná cena této služby činí částku 5 000,- Kč + DPH, přičemž při využití dalších služeb naší kanceláře (typicky při převodu nemovitostí a sepisu kupních smluv může být cena výrazně nižší). U výrazně vyšších sum je cenová nabídka kalkulována individuálně.

Ověřování podpisů

V případě převodu nemovitostí je potřeba na příslušných dokumentech zajistit úřední ověření podpisu zúčastněných stran. Úřední ověření podpisu je také nezbytné na celé řadě dalších dokumentů jako je například návrh na zápis fyzické či právnické osoby do obchodního rejstříku, úředně ověřený podpis je dále vyžadován v rámci právních jednání působících vznik, změnu nebo zánik obchodních společností. V naší advokátní kanceláři klientům požadovaný úředně ověřený podpis nahradíme prohlášením advokáta o pravosti podpisu, kdy tento úkon má stejné účinky jako úřední ověření orgánů státní správy či notářů. V naší kompetenci je jak ověřování podpisů na námi sepsaných listinách, tak i na listinách, na jejichž vyhotovení se naše advokátní kancelář nepodílela.

Cena této služby činí za jeden podpis částku 50,- Kč + DPH, přičemž oproti jiným subjektům realizujícím tuto službu jsme schopni na základě individuální cenové nabídky toto realizovat takřka kdekoliv, a to i mimo ČR. Tuto službu jsme schopni realizovat do 24 hodin.

Potřebujete poradit?

Zanechte nám zde, prosím, stručný popis, čeho se Váš případ týká a Vaše kontaktní údaje, my se Vám následně ozveme telefonicky nebo e-mailem za účelem sjednání schůzky přímo s advokátem specializujícím se na danou oblast práva.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím s uchováním mé mailové adresy pro emailingovou databázi provozovatele těchto stránek