Rodinné právo

Oblast rodinného práva představuje kategorii, která je často velmi úzce spojena s emočně citlivou stránkou a napjatými mezilidskými vztahy. Žádá si proto co možná nejrychlejší a v rámci možností nejcitlivější řešení. I proto k této oblasti naši advokáti přistupují s potřebnou senzitivitou a pochopením. S ohledem na výše uvedené nabízíme zpracování veškerých podkladů týkajících se rozvodu manželství, a to jak při sporné, tak i nesporné variantě, dále vypořádání společného jmění manželů, úpravy poměrů k nezletilým dětem a stanovení výživného na děti, manžela či rozvedeného manžela, a to v co nejkratších možných lhůtách. Ve všech těchto záležitostech pro Vás připravíme dokumenty, jež jsou pro uskutečnění Vámi zamýšlených kroků nezbytné, a zastoupíme Vás v řízeních před soudními orgány. Služby naší advokátní kanceláře můžete využít i v případě potřeby spolupráce při zpracování předmanželské smlouvy.

Do kategorie rodinného práva spadá rovněž oblast náhradní rodinné péče, tedy záležitosti týkající se osvojení, poručenství či opatrovnictví dítěte, případně pěstounská péče. Bohaté zkušenosti máme také s řešením situací týkajících se přivolení soudu k právním úkonům nezletilých či při určování, případně popírání, otcovství. Také při těchto úkonech Vám naše advokátní kancelář může poskytnout odbornou právní pomoc.

Potřebujete poradit?

Zanechte nám zde, prosím, stručný popis, čeho se Váš případ týká a Vaše kontaktní údaje, my se Vám následně ozveme telefonicky nebo e-mailem za účelem sjednání schůzky přímo s advokátem specializujícím se na danou oblast práva.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím s uchováním mé mailové adresy pro emailingovou databázi provozovatele těchto stránek