Občanské právo

Také v oblasti práva občanského nabízí naše advokátní kancelář komplexní právní poradenství. Občanské právo pokrývá oblast týkající se veškerých aspektů soukromého života, do této kategorie spadají především majetkové záležitosti a závazkové vztahy obecně, osobnostní, rodinná či dědická práva, ale například i vymáhání pohledávek. Obrátit se na nás můžete, potřebujete-li zastoupit v občanskoprávním řízení před soudem, rozhodcem či správním orgánem, nebo na jednání s jinými účastníky soukromoprávních vztahů. Provedeme Vás kompletním procesem kontraktace, připravíme nejrůznější typy smluv (kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, zástavní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o zápůjčce a mnohé další). Odbornou pomoc Vám můžeme poskytnout také v případech týkajících se nároků na náhradu škody či při vypořádávání vlastnictví a podílového spoluvlastnictví. Právní pomoc v podobě odborné konzultace či zastupování poskytujeme i v oblastech dědického práva, kdy jsme klientům nápomocni při sepisu závěti či dědické smlouvy, krocích vedoucích k vydědění či zastupování při jednáních ve věci vypořádání dědictví samotného. V naší kanceláři se rovněž zabýváme ochranou spotřebitele. Naši advokáti Vám poskytnou právní poradenství, ať už jste narazili na problematickou smlouvu, potřebujete reklamovat již zakoupené zboží, požadujete vrácení peněz za vadně poskytnuté služby nebo jste narazili na nepoctivé jednání ze strany obchodníků.

Potřebujete poradit?

Zanechte nám zde, prosím, stručný popis, čeho se Váš případ týká a Vaše kontaktní údaje, my se Vám následně ozveme telefonicky nebo e-mailem za účelem sjednání schůzky přímo s advokátem specializujícím se na danou oblast práva.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím s uchováním mé mailové adresy pro emailingovou databázi provozovatele těchto stránek