advokátní kancelář


Rodinné právo

  • • Zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná).
  • • Zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod.
  • • Zastupování v řízeních o vypořádání či zúžení společného jmění manželů (sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů).
  • • Zastupování v řízeních o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela.
  • • Předmanželské smlouvy.
  • • Osvojení, poručenství, opatrovnictví.
  • • Přivolení soudu k právním úkonům nezletilých.