Vymáhání pohledávek

Do rukou našich advokátů můžete rovněž svěřit své pohledávky, u nichž chcete zajistit jejich efektivní, řádné a včasné placení ze strany dlužníka. Naše advokátní kancelář Vám poskytne komplexní právní rozbor a navrhne pro Vás nejefektivnější a finančně nejvýhodnější způsob vymáhání pohledávky. Dohled pak převezmeme i nad jejich splatností, přičemž zajistíme urgenci dlužníků, aby splatné pohledávky včas hradili. V případě, že dlužník dobrovolně nedostojí svých závazků, jsme připraveni obratem přikročit k vymáhání pohledávek soudní cestou. Následně pak na přání klienta zajistíme také výkon rozhodnutí formou exekuce ve spolupráci s exekutorskými úřady.

Naše kancelář je schopna poskytnout a zajistit právní servis i co se týče prodeje či postoupení pohledávky. Pro případ prodeje pohledávek za Vás realizujeme veškerá jednání.

Zde využíváme služeb doporučených inkasních agentur a exekučních úřadů, která pro klienta zajišťují výrazně rychlejší a efektivnější vymáhání pohledávky než konkurence, která se povětšinou omezí na prostou výzvu a následné soudní vymáhání pohledávky.

Cena těchto služeb je stanovována vždy individuálně, kdy závisí na posouzení konkrétní pohledávky či souboru pohledávek, obvykle bývá klienty využívána kombinace odměny hodinové a podílové. Maximální výše podílové odměny činí dle zákona o advokacii a etického kodexu advokáta 25% z reálně vymožené pohledávky, což je mnohdy výrazně méně, než u některých inkasních agentur a navíc dle našich dlouholetých zkušeností je tato odměna plně pokryta vymoženými úroky z prodlení, tudíž ke krácení samotné pohledávky zpravidla nedochází. Výjimkou nejsou ani odměny paušální při větším objemu vymáhaných a spravovaných pohledávek.